Wednesday, August 1, 2018

Surnames of Bunts Community

Bunt community Surnames

 1. Adappa
2. Adasu
3. Adyanthaaya
4. Ajila
5. Ajiri
6. Alva
7. Arasa
8. Ariga
9. Athaara
10. Athikaari
11. Athre
12. Baari
13. Baithan
14. Ballal
15. Banga
16. Bhandaari
17. Bhoja
18. Binnage
19. Braana
20. Budaale
21. Bunnaala
22. Bunta
23. Chowta
24. Dore
25. Ghambheera
26. Hegde
27. Horuva
28. Kaajava
29. Kaava
30. Kadamba
31. Kakva
32. Kambli
33. Kaantheeva
34. Kariyaal
35. Kayya
36. Kille
37. Konde
38. Kottaari
39. Kudre
40. Kundade
41. Kundaheggde
42. Maada
43. Maana
44. Maanaayi
45. Maardi
46. Maarla
47. Maarala
48. Maddala
49. Mallaala
50. Malli
51. Marthe
52. Melaanta
53. Menava
54. Menda
55. Mudhya
56. Mukkaala
57.Munda
58. Muraya
59. Naadava
60. Naanaya
61. Naik
62. Naayara
63. Nonda
64. Paala
65. Paandi
66. Padyaar
67. Pakkala
68. Palaayi
69. Patlashetty
70. Payyaade
71. Pegde
72. Pergade
73. Poonja
74. Poovani
75. Raaja
76. Rai
77. Samaani
78. Saamantha
79. Saantha
80. Sankaya
81. Semitha
82. Servegaara
83. Sheba
84. Shekha
85. Shenava
86. Shettivaali
87. Shetty
88. Sooda
89. Sorapa
90. Sulaaya
91. Tholaara
92. Vaala
93. Varma

Friday, July 6, 2018

Relationship words in Indian Languages

Marathi words for the relationships:

Mother - Aai
Father - Baba
Sister - Bahin
Elder Sister - Taai
Younger sister - Lahan Bahin
Brother - Bhaoo
Elder brother - Dada
Younger brother - Lahan Bhaoo
Son - Mulaga
Daughter - Mulagi
Son-in-law - Jawai
Daughter -in -law - Sun
Brother-in law (elder) Saala
Brother-in-law (younger) Saala
Sister-in-law (elder) - Akkad Sasu
Sister-in-law (younger)- Saali
Uncle (mother's brother) - Mama
Uncle (father's elder brother ) - Kaka
Uncle (father's younger brother) - Kaka
Father-in-law - Sasare
Mother-in-law - Sasu
Aunt( Mothers elder sister) - Mawashi
Aunt(Mother's youger sister) - Mawashi
Aunt( Father's sister) - Atya
Cousin - chulat bhau/bahin
Nephew - Putanya
Niece - Putani
Grandfather - Ajoba
Grandmother - Aji
Grand son - Natu
Grand daughter - Naat
Great grand father - Panajoba
Great grand mother - Panaji
Great grand son - Natu
Great grand daughter - Naat
Wife - Bayako
Husband - Nawara
Friend - (male)Mitra
Friend(female) Maitrin
Lover(boy) - Priyakar
Lover(girl)- Preyasi

Telugu words for the relationship  :

Mother - Amma
Father - Nanna
Sister - Sodari
Elder Sister - Akka
Younger sister – Chellelu/Chelli
Brother - Sodarudu
Elder brother - Anna
Younger brother - Thammudu
Son – Koduku/ Kumaarudu
Daughter - Kuturu
Son-in-law - Alludu
Daughter -in -law – Kodalu
Brother-in law (elder) – Bhavagaaru (Husband's brother) and Annayyagaaru(Husband's sister's Husband)
Brother-in-law (younger) – Maridi (Husband's brother)/ Bavamaridi (Wife's brother)
Sister-in-law (elder) - Vadina
Sister-in-law (younger)- Maradalu
Uncle (mother's brother) – Maama/ Mamayya
Uncle (father's elder brother ) – Chinnanna/ Babai
Uncle (father's younger brother) - Peddhananna
Father-in-law –Mamayya
Mother-in-law – Attha/ Atthayya (Husband's Mother/ Wife's Mother)
Aunt( Mothers elder sister) -Peddamma
Aunt(Mother's youger sister) – Pinni/ Chinnamma
Aunt( Father's sister) – Menattha
Cousin – Akka (If elder)/ Chelli (If younger)
Nephew – Koduku (If he is Brother's son)/ Menalludu (If he is Sister's Son)
Niece – Kuturu (If she is brother's daughter)/ Menakodalu(If she is Sister's daughter)
Grandfather - Thatha/ Thathayya
Grandmother – Ammamma (Mother's Mother) / Nayanamma (Father's Mother)
Grand son - Manavadu
Grand daughter - Manavaraalu
Great grand father - Mutthatha
Great grand mother - Bhamma
Great grand son – Mudhi manavadu
Great grand daughter – Mudhi manavaraalu
Wife - Bharya
Husband – Bhartha/ Penimiti
Friend - (male) Senhitudu/ Mithrudu
Friend(female) Snehituraalu/ Mitruraalu
Lover(boy) -Premikudu
Lover(girl)- Preyasi

Kannada Words for the relationship :

Mother - Amma
Father - appa
Sister - Sodari/sahodari
Elder Sister - Akka
Younger sister – tangi
Brother - sodara/sahodara
Elder brother - Anna
Younger brother - Tamma
Son – maga
Daughter - magalu
Son-in-law - Aliya
Daughter -in -law – sose
Brother-in law (elder) – Bhava (Husband's brother) akka husband's elder brothers wife
Brother-in-law (younger) – Maiduna (Husband's brother) tangi (wife)
Sister-in-law (elder) - attige (wife's sister)
Sister-in-law (younger)- nadini
Uncle (mother's brother) – sodara Maava
Uncle (father's elder brother ) – doddappa
Uncle (father's younger brother) - chikkappa
Father-in-law –maava
Mother-in-law – Atte
Aunt( Mothers elder sister) - daddamma
Aunt(Mother's youger sister) – chikkamma
Aunt( Father's sister) – sodara atte
Nephew – sodara aliya
Niece – sodara sose
Grandfather - ajja
Grandmother - ajji
Grand son - Mommaga
Grand daughter - Mommagalu
Great grand father - Muttajja
Great grand mother - muttajji
Great grand son – mari mommaga
Great grand daughter – Mari mommagalu
Wife - hendati
Husband – ganda
Friend - (male) geleya
Friend(female) gelathi
Lover(boy) -Priyakara
Lover(girl)- Preyasi

Tamil words for the relationship:

Mother - Amma
Father - Appa
Sister - Sagothari
Elder Sister - Akka
Younger sister - Thangai
Brother - Sagotharan
Elder brother - Annan
Younger brother - Thambi
Son - Magan
Daughter - Magal
Son-in-law - Maru magan
Daughter -in -law - Maru magal
Brother-in law (elder) Athan
Brother-in-law (younger) Maithunan/ Kolunthan
Sister-in-law (elder) - Mathini/Anni
Sister-in-law (younger)- Kolunthi/sammanthi
Uncle (mother's brother) - Maama
Uncle (father's elder brother ) - Periappa
Uncle (father's younger brother) - Chithappa
Father-in-law - Maama
Mother-in-law - Athai
Aunt( Mothers elder sister) - Periamma
Aunt(Mother's youger sister) - Chithi
Aunt( Father's sister) - Athai
Cousin - Sagotharan/sagothari as applicable
Nephew - Marumagan
Niece - Marumagal
Grandfather - Thatha
Grandmother - Paatti or Aachi
Grand son - Peran
Grand daughter - Pethi
Great grand father - Poottan
Great grand mother - Pootti
Great grand son - Kollu peran
Great grand daughter - Kollu pethi
Wife - Manaivi/Thunaivi/Pendaatti
Husband - Kanavan/Thunaivan/Purushan
Friend - (male)Nanban/Thozhan
Friend(female) Nanbi/Thozhi
Lover(boy) - Kaathalan
Lover(girl)- Kaatha

PUNJABI words for therelationship:

Mother - mummy ji
Father - papa ji , dady JI
Sister - bhen
Elder Sister - didi
Younger sister - choti bhen
Brother - veer
Elder brother - veer ji
Younger brother - kaka
Son - puttar
Daughter - dhee
Son-in-law - Jawayi
Daughter -in -law - Noo
Brother-in law - sala
Brother-in-law (younger)-sala
Sister-in-law (elder) - Sali ji
Sister-in-law (younger)- Sali
Uncle (mother's brother) - Mama ji
Uncle (father's elder brother ) - Taya ji
Uncle (father's younger brother) - Chacha ji
Father-in-law - Sora
Mother-in-law - Sas
Aunt( Mothers elder sister) - Masi ji
Aunt(Mother's youger sister) - Masi ji
Aunt( Father's sister) -Bhua ji
Cousin - veer,
Nephew - pateja
Niece - Patiji
Grandfather - Dada ji
Grandmother - Dadi ji
Grand son - Poota
Grand daughter - Pooti
Great grand father -vada dada ji
Great grand mother -vada daddi ji
Great grand son - poota
Great grand daughter -pooti
Wife - Gharwali
Husband - Gharwala
Friend - mitar, dost
Friend(female)-sahali
Lover(boy) - aashiq

Gujarati words for the relationships :

Mother - Ba

Father - Bapuji

Sister - Ben

Elder Sister - Didi/Moti Ben

Younger sister - Nani Ben

Brother - Bhai

Elder brother - Mota Bhai

Younger brother - Nano Bhai

Son - Dikro

Daughter - Dikri

Son-in-law - Jamai

Daughter -in -law - Vahu

Brother-in law
(wife's  brother) Saala
(Husband's elder brother) Jeth
(husband's younger brother) Der
(Wife's sister's husband) - Sadhu Bhai
(Husband's sister's husband ) - Banevi

Sister-in-law
(Wife's elder sister) - Patla Sasu
(Wife's younger sister)- Saali
(Husband's sister) - Nanand
(Brother's wife) - Bhabhi
(Husband's elder brother's wife) - Jethani
(Husband's younger brother's wife ) - Derani

Uncle
(mother's brother) - Mama
(father's elder brother ) - Ada/Mota bapuji
(father's younger brother) - Kaka
(Father's sister's husband) - Fuva
(Mother's sister's husband) - Masa

Father-in-law - Sasara

Mother-in-law - Sasu

Aunt
( Mothers elder sister) - Masi
(Mother's younger sister) - Masi
( Father's sister) - Fai/Faiba/Fiya/Foi
(Father's younger brother's wife) - Kaki
(Father's elder brother's wife) - Bhabhu/Moti Ba
(Mother's brother's wife) - Mami

Cousin - Pitrai Bhai/ Pitrai Bahen

Nephew
(Brother's son) Bhatrijo
(Sister's son) Bhanej

Niece
(Brother's daughter) Bhatriji
(Sister's daughter) - Bhanej

Grandfather
(Peternal)Dada
(Maternal)Nana

Grandmother
(Peternal) Dadima
(Maternal) Nanima

Grand son - pautra

Grand daughter - pautri

Great grand father
(Maternal) Par Nana
(Peternal) Par Dada

Great grand mother
(Peternal)-  Pardadi
(Maternal) - Parnani

Great grand son - par-pautra

Great grand daughter - par-pautri

Wife - patni/gharvali

Husband - pati/gharvala

Friend
(male) bhaibandh/dostar
(female) sakhi/benpani

Lover
(boy) - Premi
(girl)- Priyatama

The Bengali words for the relationships

Mother - Mamoni /Ma
Father - Baba
Sister - Bonn
Elder Sister - Didibhai
Younger sister - chotobonn
Brother - Bhai
Elder brother - Dadabhai
Younger brother - chotobhai
Son - Chele
Daughter - Mey
Son-in-law - Jaamai Babu
Daughter -in -law - Bou
Brother-in law (elder) - Boro Shala
Brother-in-law (younger) - Choto Shala /Thakurpo
Sister-in-law (elder) - boro Nonood
Sister-in-law (younger)-choto Nonood/Thakurji
Uncle (mother's brother) - Mama
Uncle (father's elder brother ) - JyathaMoshai
Uncle (father's younger brother) - Kakababu
Father-in-law - Shoshur Moshai
Mother-in-law - Shashuri
Aunt( Mothers elder sister) - BoroMashi
Aunt(Mother's youger sister) - ChotoMashi
Aunt( Father's sister) - Pisi
Nephew - Bhaipo / Bonpo
Niece - Bhaiji/Bonji
Grandfather - Thakur Da
Grandmother - ThakuMa
Grand son - Dadubhai/ Naati
Grand daughter - DidiBhai/Naatni
Great grand mother -
Great grand son -
Great grand daughter -
Wife - Bou / Stri
Husband - bor/ shaami
Friend - (male)Bondhu
Friend(female) Baandhobi
Lover(boy) - Premik
Lover(girl)- Premika

The Malayalam words for these relations are:

Mother - Amma
Father - Achan
Sister - Sahothari
Elder Sister - Chechi
Younger sister - Aniyathi
Brother - Sahotharan
Elder brother - Chettan
Younger brother - Aniyan
Son - Magan/Putran
Daughter - Magal/Putri
Son-in-law - Maru magan
Daughter -in -law - Maru magal
Brother-in law (elder/younger) - Aliyan
Sister-in-law (elder) - Chettathi
Sister-in-law (younger)- Will call her name
Uncle (mother's brother) - Maaman
Uncle (father's elder brother ) - Valiyachan
Uncle (father's younger brother) - Chithappan/Kochachan/Ilayachan 
Father-in-law - Ammavan/Achan
Mother-in-law - Ammavi/Amma
Aunt( Mothers elder sister) - Valiyamma
Aunt(Mother's youger sister) - Kunjamma/Menma/Ilayamma
Aunt( Father's sister) - Appachi/Ammayi
Cousin - Sagotharan/sagothari as applicable
Nephew - Marumagan
Niece - Marumagal
Grandfather - Appuppan/Achachan
Grandmother - Ammumma/Achamma
Grand son - Cherumakan
Grand daughter - Cherumakal
Great grand father - Muthazhan
Great grand mother - Muthazhi
Wife - Bharya/Sahadharmini
Husband - Bharthavu
Friend - (male)Koottukaran/Thozhan
Friend(female) Koottukari/Thozhi
Lover(boy) - Kamukan
Lover(girl)- Kamuki/Pranayini

Odia words for the relationships

Mother - Maa/Maatha
Father - Pita
Sister - Bhowni
Elder Sister - Nanni
Younger sister - Thangai
Brother - Sagotharan
Elder brother - Bahyina
Younger brother - Bhayi
Son - Puo
Daughter - Jheeo
Son-in-law - Joyi
Daughter -in -law - Bowu
Brother-in law (elder) - Binoi 
Brother-in-law (younger)- Didhiro 
Co-brother -Shodu
Uncle (mother's brother) - Mammu
Uncle (father's elder brother ) - Bode bappa
Uncle (father's younger brother) - Doda

The Assamese words for the relationships

Mother - Ai, Ma
Father - Deuta, Bap
Elder Sister - Ba/Bai
Younger sister - Bhoni/Bhonti
Elder brother - Dada, Kokai
Younger brother - Bhai/Bhaiti
Son - Put, Lóra
Daughter - Zi, Süali
Son-in-law - Züai
Daughter -in -law - Büari
Brother-in law (elder) - Zetheri
Brother-in-law (younger) - Khulxali
Sister-in-law (elder) - Bai xahu
Sister-in-law (younger) - Nonod
Uncle (mother's brother) - Mama/Mümai
Uncle (father's elder brother ) - Bordeutia, Zetha
Uncle (father's younger brother) - Khura
Father-in-law - Xohur
Mother-in-law - Xahu
Aunt (Mothers elder sister) - Mahi, Dangor mahi
Aunt(Mother's youger sister) - Mahi, Xoru mahi
Aunt(Father's elder sister) - Zethai
Aunt(Father's younger sister) - Pehi
Nephew - Bhagin, Bhotiza
Niece - Bhotizi, Bhagini, Bhotiza-süali
Grandfather - Koka
Grandmother - Aita
Grand son - Nati
Grand daughter - Natini
Great grand father - Azü koka
Great grand mother - Azü aita
Great grand son - Azü nati
Great grand daughter - Azü natini
Wife - Ghoini
Husband - Giri, Poi
Friend (male) - Bondhu, Bandhoi, Düs
Friend(female) - Bandhowi
Lover (boy) - Bhalpüa lóra
Lover (girl) - Bhalpüa süali

Tuesday, June 26, 2018

Konkani Communities

KONKANI COMMUNITIES

☆Saraswats:-

Goud Saraswat Brahmins
Chitrapur Saraswat Brahmins(North kanara)
Rajapur Saraswat Brahmins(Ratnagiri)...
Kudaldeshkar Gaud Brahman(Sindhudurg)

☆Daivadnya/Daivajna

☆Karhades:-

Karhade
Padye
Bhatt Prabhu

☆Konkanasthas:-

Chitpavan Brahmins
Kramavant Joshi

☆Maratha:-

Maratha
96 Kuli Maratha
Konkan Maratha

☆Bhandari Samaj

☆Gomantak Maratha:-

Gomantak Maratha Samaj
Naik Maratha Samaj
Nutan Maratha Samaj

☆Vaishya Vani

☆Vishwakarmas:-
Vishwakarma Manu Maya Brahmins
Kansar
Kulvadi

☆Gauda

☆Kunbi

☆Kharvi

☆Others:-

Madval
Dhangar
Gavli
Chamar
Mahar (Mhar)
Siddis
Gabit
Koli
Aagari
Kudbi/Kudumbi

☆Christianity:-

Goan Catholics
Karwari Catholics
Mangalorean Catholics
Sindhudurg Catholics

☆Islam:-

Goan Muslims(Goa)
Konkani Muslims(Ratnagiri & Sindhudurg)
Nawayath(North Kanara)

Kodava Communities

KODAVA SPEAKING COMMUNITIES OF KODAVANAADH / Kodagu/ Coorg

1. Kodava
2. Ammakodava
3. Peggade
4. Iyari
5. Koyava
6. Koleya
7. Hajama
8. Madivala
9. Golla kodava
10.Baaniya
11.Kaniya
12.Aramane Paale
13.Panika
14.Maliya
15.Banna
16.Kudiya
17.Medha
18.Kembatti
19.Maarangi
20.Boone pattama
21.Kaapala
22.Kodava Nair
23.Kodava Mappilla

Saturday, September 9, 2017

Types of Garba

TYPES OF GARBA :

Traditionally garba originated from Gujarat and meant a group of women wearing traditional costumes like ghaghracholi, and dancing around the deity Maa Amba. The traditional dancing during the nine days of Navratri festival in Gujarat came to be known as garba. While garba started off with women dancing to `do taali’ and `teen tali’ steps, over the years the dance styles have evolved oover the years. Now we find men and women dancing to a large number of styles of garba in several countries wherever there is an Indian diaspora.Here we give you a peek into the distinct styles of garba that are popular with people during the festival…

DODHIYU

One of the newer and more popular forms of dancing style, young girls enjoy doing the dodhiyu style of garba during Navratri. The dodhiyu can be done in several different styles and people try and incorporate many variations in it. Dodhiyu garba includes dancing 4-steps forward and two-backward.Sometimes it includes dancing 6-steps forward and 4-steps backward dancing and then moving around once. Guys and girls generally form pairs and in groups of 6-12, perform the dodhiyu. It is fun, strenuous and involves a lot of technique and grace. Only those who really love the dance form enjoy this, while the others stick to the traditional `be taali’ and `teen taali’ garba

TEEN TAALI GARBO

Guys and girls enjoy the teen taali garbo, where they need to clap thrice to the beats and dance to the beats. The teen taali garbo is popular with middle aged women as it used to be common in the villages of Gujarat.

GARBA HINCH

Hinch is a competitive dance form where women get together in a circle, bend forward and clap while moving in circular motion. As the beat moves faster, the dance also becomes fast. The lady or gentleman who is able to dance till the end continuously without taking a break, wins the prize.

MATLA GARBO

During Navratri, a pot is ceremoniously placed and attractive designs are made on the it, with lights being placed inside. Village girls bearing these pots, also known as garbis, on their heads, go from door to door and dance around the respective house. The leader of the group sings the first line of the song while the rest repeat it in chorus. The beat is produced by clapping hands or striking dandiya sticks in unison. At every step they gracefully bend sideways, the arms coming together in beautiful sweeping gestures, with each movement ending in clap.

DO TAALI GARBO

This dancing style involves clapping twice, as you move in a circular motion swirling to the beats of the drums. This is one of the more common styles of garba, which almost anyone can learn easily and dance with their fellow partners on the ground.

DISCO GARBA

After Bollywood songs composed around the Navratri festival, and disco songs being played at navratri events, many artists have incorporated the disco garba style of dancing. Disco garba is based on fast disco beats and is generally a fusion between disco and the traditional garba style of dancing.

RAAS-DANDIYA

With two wooden sticks in hand, Raas is one of the most traditional dance forms along with garba. Performed in five simple steps, the dandia dance is enjoyed after people are done dancing to garba beats. Raas originated from the ancient cities of Gokul and Vrindavan, where it is believed that Lord Krishna used to dance in the same manner with the gopis. Within dandia and raas, people have found many other forms of variations. There is disco raas and even disco dandiya.

Dandiya dance has a very complicated rhythm pattern. While the dancers begin with a slow tempo, the dance develops in such manner that each person in the circle not only performs a solo dance with his own sticks, but also has a complex multiple relationship with both his partners on f either side and with partners opposite him in the circles. The circle keeps breaking sometimes into two concentric circles and sometimes into three or four circles within the orbit of a larger circle.t The dancers of each concentric circle then weave patterns with each other and with members of the other circle. There is a great deal of freedom in the movements and sticks are beaten in standing, sitting or lying position. Occasionally, the men weave patterns of an intertwined rope in a circle; they lie on the floor with the two sticks being beaten above their heads and chests. At times, instead of hands, the feet hold and strike t the sticks.

Tuesday, November 8, 2016

Unexplored Tribal SareesThe traditional sari is a thing of wonder. It showcases the skills of handloom workers -- its weave and fabric indicating its geographic region. There is no such thing as the Indian sari: it is a collection of beautiful fabrics and textiles across different Indian states, each of which have their unique way of draping the six yard.

In the North-East, Assam is a major sari-producing centre. But the Assamese sari, though it's called a sari, is actually a two-piece garment," said Shilpa Sharma, co-founder of jaypore.com, a website that features artisanal craftswork all across India, and specialises in saris. "Punjab and Haryana don't have much of a sari-wearing history (their staple outfit is kurta with a salwar and dupatta, and a top with a long skirt respectively), but the former state has now started producing phulkari saris," she added, also revealing that Kashmir has now started reviving pashmina saris.
Karnataka Bhootheyara

 • Worn by: Nomadic ceremonial performer Area: Bidar and Gulbarga districtLength: 8 yd/ 7.36 m How to drape: Divide sari into half and take around waist. Knot tightly at centre front waist. Take both loose end between the legs front to back, and tuck in at centre back at least 10-12 inch. Bring both loose ends back to front. Hold both ends with either hand. Knot them together at centre of front waist. Bring left loose end around waist anti-clockwise. Tie knot at right waist with both ends. Separate drape may be taken over left shoulder and tucked in at right waist.
 • Goa Dhangad

  Worn by: Shepherd Community Area: North Goa Length: 9 yd/ 8.30 m How to drape: Take inner end-piece and double-fold it to arm’s length. Wrap double-folded piece around waist clockwise. Tie at right of waist. Take outer end-piece over left shoulder up to thigh length. Hold loose portion of sari in front. Make a single fold. Pleat folded portion from left to right. Continue pleating. Hold gathered pleats in front and tuck into centre waist. Lift pleats with right hand and hold loose end in left hand. Similarly, right pleats with left hand and pick up loose end over right leg. Hold them with both hands. Tuck into centre front waist. Collect centre pleats with both hands. Bring gathered pleats to back between legs. Tuck into centre back at least 10-12 inches, spreading borders o either side to form a perfect ‘v’ shape. Lift outer end-piece from back. Throw over left shoulder. Bring outer end-piece around waist anticlockwise to tuck in at left waist.
 • Gujarat Parsi

  Worn by: Urban mercantile community Area: Saurashtra, Gujarat Length: 5.7 yd/ 5.30 m How to drape: Take inner end of sari, wrap it around waist anticlockwise, and tuck into petticoat at right waist. Bring outer end-piece around waist anticlockwise and hold with right hand. Throw outer inner-piece over right shoulder from back leaving right end forming a ‘v’ below knee. Make pleats of remaining loose portion of sari. Tuck into centre front waist leaving some portions free at left waist. Hold outer end-piece in place with brooch on right shoulder.
 • Madhya Pradesh Balaghat

  Worn by: Mara community Area: South Madhya Pradesh Length: 9 yd/ 8.36 mHow to drape: Take inner end-piece and fold over into triangle at waist. Take free ends of triangle at either side of waist. Tie knot over triangle at centre front waist. Bring outer end-piece over head left to right. Tuck left corner of outer end-piece at left back waist. Make pleats from right to left. Leaving two to three pleats free in left, tuck gathered pleats at centre front waist. Pick up centre point of loose pleats. Take it back between legs. Spread borders on right side of hip and tuck in. Gathered both draped border ends from back lower-end. Catch firmly and bring to front. Bring lower borders under front pleats. Fold over front pleats in triangle. Pick up front lower border. Tuck in at left and right waist, preferably one leg more visible than the other.
 • Central Chhattisgarh Style

  Worn by: Entire community Area: Central Chhattisgarh Length: 7 yd/ 6.5 m How to drape: Wrap inner end-piece around waist clockwise and tie/tuck in at right waist. Tuck in free end-piece at left waist and fold in front in ‘v’ shape. Bring left side of folded ‘v’ to back waist and tuck in. Bring free end-piece over left shoulder to right shoulder and drape in front. Pull left corner of outer end-piece to left waist. Bring left pulled corner around waist anticlockwise. Tuck pulled portion into front left waist.
 • Uttar Pradesh Seedha Pallu

  Worn by: Middle class, Urban and Rural Area: Central and Eastern U.P. Length:5.8 yd/ 5.3 m How to drape:Wrap inner end-piece around waist and tie knot at right waist. Bring outer end-piece over right shoulder till thigh-length back to front anticlockwise, and make pleats of remaining sari. Tuck the gathered pleats in at centre front waist.
 • Bihar Purnia

  Worn by: Rural community Area: Northeast Bihar Length: 5 yd/ 4.55 m How to drape: Wrap inner end-piece around waist anticlockwise and tie/tuck in at left waist. Bring free end-piece to right waist and tuck in. Bring outer end-piece under left arm, over head, and across right shoulder back to front. Bring outer end-piece around waist anticlockwise. Tuck in outer end-piece at front left waist.
 • Jharkhand Santhal Pargana

  Worn by: Majhi, kurmi and other tribes Area: Northeast Jharkhand Length: 5 yd/ 4.6 m How to drape: Wrap inner end-piece around waist clockwise. Tie knot at right waist and bring free end to left and tuck in. Bring outer end-piece, over right shoulder from back to front anticlockwise. Bring both edges of outer end-piece to centre back waist from either side and tuck in.
 • West Bengal Nadia

  Worn by: Women during special occasions -- marriages and pujas (the more modern form of sari styling has replaced this in recent years). Area: Central region of West Bengal Length: 5.7 yd/ 5.3 m How to drape: Bring inner end-piece around waist clockwise and tie knot at right waist. Bring free end-piece to left waist and tuck in. Bring free end-piece to right waist and tuck in. Throw free end of sari over right shoulder. Adjust free end-piece over head and bring to front waist under right arm. Throw over left shoulder again.
 • Orissa Kotapad

  Worn by: Tribal rural community Area: South Orissa Length: 5.7 yd/ 5.3 m How to drape: Wrap inner end of sari around waist clockwise and tie knot at right waist. Hold free end portion with left hand. Throw free end over left shoulder. Bring free end to front under right arm. Take outer end-piece around chest anticlockwise and tie knot with front upper border at right shoulder.
 • Andhra Pradesh Boggili Posi

  Worn by: Golla (shepherd community); Gudati Kapulu (agriculturist) Area:Narasannapalle, Cuddapah district, Rayalseema region, South Andhra PradeshLength: 9 yd/ 8.26 m How to drape: Bring inner end-piece around waist clockwise and tie knot at front. Bring outer end-piece around waist anticlockwise and throw over right shoulder till thigh-length. Make pleats of remaining loose portion facing right. Roll pleats outward and secure by wrapping over with innermost layer. Pick up lower borders at two extremes. Pick up lower borders at two extremes. Bring to centre back waist from either sides and tuck in.
 • Tamil Nadi Madisaru

  Worn by: Iyengar Brahmin Area: Central Tamil Nadu Length: 9 yd/ 8.3 m How to drape: Wrap inner end of sari around waist clockwise and tie knot at right waist. Lift lower border of inner end-piece and tuck in at left waist. Make five to six pleats from right free end of sari. Spread out pleats across front and tuck in. Bring free end of sari around waist anticlockwise under right arm. Gather two to three diagonal pleats from free end of sari and tuck into left waist. Take free end of sari front to back between legs. Tuck in at centre back waist up to 12 inches. Bring free end of sari around waist anticlockwise and throw over left shoulder.
 • Maharashtra Nau Vari

  Worn by: Popularly by Lavani performers, but also by other women Area: Central Maharashtra Length: 9 yd/ 8.30 m How to drape: Take inner end of sari clockwise around waist and tie knot at right waist. Holder outer end-piece and bring towards right side from back. Bring outer end-piece over left shoulder, overhead till knee length and make pleats of remaining free portion. Reverse pleats from left to right and take out inner two to three pleats. Wrap freed pleats around gathered pleats to bind them and tuck in at left waist. Roll pleats outward to desired length of sari into banana like form. Pull inner most layer of sari and turn outward over banana form, securing it firmly. Take lower border of back drape to center front waist. Bring it over banana-like form to reverse. Pick up centre point of left front pleats. Rollover and hold towards centre between legs. Pick up lower hemline with both hands. Bring them together to centre front. Hold both borders with left hand and stretch out to centre point. Pull centre point to back between legs. Tuck into centre back waist at least 9-12 inches and both border fall parallel at the back. Take loose end of lower border at back of legs. Wrap it inward to form a tight drape around leg up to calf. Wrapping must go completely around leg from outer to inner side. Tie cord holding ‘v’ formation of border above heel. Lavani performers usually wear at least ten rows of ankle bells over cord.
 • Kerala Tribal Style

  Worn by: Tribal community Area: North East Kerala, especially Wayanad and Palakad Length of upper drape: 3yd/ 2.6m Lower drape: 4.5 yd/ 4 m How to drape: Wrap inner end-piece around waist clockwise and tie knot at centre. Bring free end piece around waist anticlockwise to right front waist, leaving loose portion to left waist. Bring free end-piece across breast right to left and wrap it twice. Bring free end-piece over right shoulder back to front.

Friday, November 4, 2016

Shuklambaradaram Vishnum Shloka


Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam

kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati